Подводни Видео Материали

Black Sea Technical Diving

Чисти морета и океани

Поради опасността от замърсяване на водните басеини и свързаните с тази пандемия сериозни здравни проблеми, темата за опазването и защитата на подводната среда и водните басеини се изкачи в първите места на международните и националните политически програми. Въпреки това, все още има разминаване между политическите програми и предприетите действия. Целта да се опазят световните водни ресурси чисти от замърсяване може да бъде постигната само чрез иновативни и практически решения - такива решения, които ние от години прилагаме на местно ниво.