• 3 Подводници
 • 9 Кораба
 • 16 Експедиции
 • 80 Гмуркания
Black Sea technical Diving / BSTD Фондация “БЛЕК СИЙ ТЕХНИКЪЛ ДАЙВИНГ” е учредена на 25.11.2009 г. в София от Владимир Явашев, Михаил Заимов и Росен Желязков. Управител на фондацията е Михаил Михайлов Заимов.

"Опазване и защита на подводната среда"

ЦЕЛИ

 • Проучване, обследване, опазване и защита на подводната среда.
 • Установяване на контакт, сътрудничество и съдействие с правителствени и неправителствени организации и други сродни структури от страната и чужбина, за реализиране на съвместни програми и проекти за изследване на подводния шелф и подводно картографиране.
 • Оценка на екологичния риск от негативното въздействие на потънали в резултат на човешка намеса обекти, нарушаващи екологичното равновесие.
 • Откриване, опазване, идентификация и консервация на потънали обекти.
 • Развиване и популяризиране на водолазната дейност.
 • Създаване на изкуствени рифове за подпомагане развитието на подводната флора и фауна.


"Развиване и популяризиране на водолазната дейност"

Средства за постигане на целите

 • Водолазна дейност. Обучение, тренировка, подготовка и сертифициране на начинаещи и напреднали водолази.
 • Спасителни надводни и подводни операции.
 • Инспекции и експертни оценки на надводни и подводни обекти и съоръжения.
 • Организиране на семинари, лекционни курсове, консултации и разяснения и други публични мероприятия и изяви популяризиращи дейността на фондацията.
 • Прокламиране целите на фондацията чрез създаване и реализация на тематични рекламни материали и разпространението им чрез интернет, печатни аудиовизуални издания, както и чрез други съвременни форми на комуникация.
 • Формиране на работни екипи за разработване на отделни проекти за по-пълноценно реализиране на целите и дейностите на фондацията.
 • Кандидатстване по национални и международни програми за финансиране дейността на фондацията в изпълнение на целите, за които е учредена.
 • Организиране и подпомагане на други позволени от закона дейности, свързани с целите на фондацията.
 • За осъществяване на целите си, фондацията привлича широк кръг от съмишленици от страната и чужбина и организира доброволни сътрудници за изпълнение на различните целеви мероприятия.
 • Дарения и други.


"Създаване на изкуствени рифове за подпомагане развитието на подводната флора и фауна"

факти

Създадената от Михаил Заимов, Росен Желязков и Владимир Явашев фондация BSTD (През 2010 година BSTD е преобразуван във фондация “БЛЕК СИЙ ТЕХНИКЪЛ ДАЙВИНГ” ) е известна с проучването на кораба „Кристина”, заснемването и проучването на потъналите кораби „Пелеш”, „Родина”, „Мопанг”, „Сефак” и „Кампидолио”. Локализирането заснемването и прочуването на подводниците Щ-210 и Л-24 и с проучванията на потъналия на 27 септември 2008 година, на дълбочина 73 метра украински кораб „Толстой”. Членовете на BSTD осъществяват и първото контролирано потапяне на изкуствен риф (100 тонния риболовен сайнер „Пионер”) в акваторията на българското Черноморие – в близост до остров Свети Иван, който за 3 години е посетен от над 5 000 водолаза и е както прекрасна туристическа атракция, така и отлично укритие за морските обитатели, с богата подводна флора и фауна.

Нов подводен рекорд в Черно Море - Росен Желязков се спусна на 147 метра. Росен Желязков подобри собствения си рекорд за дълбочинно водолазно спускане в Черно море (123 метра дълбочи наот 7 септември 2008 година)

На 4 август, в 13.39 минути, при изключително силно подводно течение водолазът Росен Желязков досигна 147 метра, в рамките на предвиденото 10 минутно спускане към дъното на Черно Море. Общата продължителност на водолазното спускане до обекта бе с продължителност 158 минути.

Рекордното спускане е част от лятната кампания на Фондация Black Sea Technical Diving, която от 2004 година провежда системтни водолазни прочувания в Чрено море. В рамките на кампания 2010, спонсорирана от фирмите GCR и РИСК инженеринг, членовете на BSTD провеждат подводни издирвания на антични плавателни съдове, съвместно с Центъра за подводна археология, с ръководител порфесор Христина Ангелова и продължават търсенето на прочутата подводница С-34, потънала в българската акватория на Черно море през 1942 година.Чисти морета и океани

Поради опасността от замърсяване на водните басеини и свързаните с тази пандемия сериозни здравни проблеми, темата за опазването и защитата на подводната среда и водните басеини се изкачи в първите места на международните и националните политически програми. Въпреки това, все още има разминаване между политическите програми и предприетите действия. Целта да се опазят световните водни ресурси чисти от замърсяване може да бъде постигната само чрез иновативни и практически решения - такива решения, които ние от години прилагаме на местно ниво.