Потъналия кораб „Лейтенант Пущин”

Историческа помощ за идентифициране на потъналия „Лейтенант Пущин”.