Търсене на потънали обекти.

Търсене на потънали обекти съвместно с центъра за подводна археология.