мишена за военни цели

Спускане на обект - бивша мишена за военни цели на дълбочина 60 метра юго-източно от Варна.