Локализиране на два обекта

Локализиране на два обекта на 25 мили североизточно от Созопол. Спускане на дълбочина 90 метра и идентифициране на ветроход с работна датировка 18-19 век.