потъналия кораб „Кристина”

проучването на кораба „Кристина”