Black Sea technical Diving / BSTD Фондация “БЛЕК СИЙ ТЕХНИКЪЛ ДАЙВИНГ” е учредена на 25.11.2009 г. в София от Владимир Явашев, Михаил Заимов и Росен Желязков. Управител на фондацията е Михаил Михайлов Заимов.

"Опазване и защита на подводната среда"

ЦЕЛИ

  • Проучване, обследване, опазване и защита на подводната среда.
  • Установяване на контакт, сътрудничество и съдействие с правителствени и неправителствени организации и други сродни структури от страната и чужбина, за реализиране на съвместни програми и проекти за изследване на подводния шелф и подводно картографиране.
  • Оценка на екологичния риск от негативното въздействие на потънали в резултат на човешка намеса обекти, нарушаващи екологичното равновесие.
  • Откриване, опазване, идентификация и консервация на потънали обекти.
  • Развиване и популяризиране на водолазната дейност.
  • Създаване на изкуствени рифове за подпомагане развитието на подводната флора и фауна.


Чисти морета и океани

Поради опасността от замърсяване на водните басеини и свързаните с тази пандемия сериозни здравни проблеми, темата за опазването и защитата на подводната среда и водните басеини се изкачи в първите места на международните и националните политически програми. Въпреки това, все още има разминаване между политическите програми и предприетите действия. Целта да се опазят световните водни ресурси чисти от замърсяване може да бъде постигната само чрез иновативни и практически решения - такива решения, които ние от години прилагаме на местно ниво.